Vi utvecklar ledare och ledningsgrupper 

för att forma framgångsrika företag

Utveckling

Har din ledningsgrupp stagnerat? Vill du ha ut mer av dina chefer och medarbetare? Har du en organisation som är frustrerad? Vill du ha en effektiv ledningsgrupp som skapar rätt förutsättningar för att forma en framgångsrik organisation?

Vi trimmar och utvecklar ledningsgrupper till att bli högpresterande och effektiva. Om man vill bli bättre och nå sina mål så måste man träna – men allra först så måste du veta vad du skall träna på. Vi identifierar vad som driver ledningsgruppen och vad som bromsar den. Det blir konkret och enkelt – med affären i fokus. Effektivt samarbete, fokus på rätt frågor, kvalitet i beslut och förmågan att implementera besluten är några av de 27 olika framgångskriterierna vi mäter. Det handlar inte bara om vi är gröna, röda eller gula eller vilken fas gruppen är i. Det handlar lika mycket om vad vi presterar som ledningsgrupp och vår förmåga att få genomslagskraft i organisationen. Många tror att man utvecklar en ledningsgrupp på samma sätt som en arbetsgrupp, men det skiljer sig både på uppgift, ansvar och hur mycket tid man lägger ner på gruppen. Därför måste en ledningsgrupp mätas utifrån de faktorer som gäller för dem – och inget annat. Idag är tid en kritisk faktor, därför måste vi ha precision i vad vi måste förbättra oss på för att bli framgångsrika.

Vi utvecklar ledningsgrupper och ledare i form av individuellt ledarstöd, workshops med konkreta utvecklingsmål och tydliga verktyg som sätter fingret på potential och utvecklingsområden.

Vi hjälper er med:

  • Ledningsgrupputveckling
  • Individuellt ledarstöd
  • Teamutveckling med fokus på samarbete och samspel
  • Employer branding – hur attrahera och behålla rätt kompetens?
  • Företagskultur – hur får vi det att hända?
  • Miniworkshop, t ex inom feedback, motivation, värderingar, förändring


WORKSHOPS FÖR UTVECKLING

Öka samarbetet - fokus och energi på rätt sak 
Vill ni öka samarbetet i gruppen? I den här workshopen ökar vi medvetenheten kring vilka ingredienser som är viktiga för att få maximalt samspel – både i gruppen och utanför. Vi lär känna varandras styrkor och utvecklingsområden, men också våra ”triggers”, dvs det som vi kan irritera oss på hos andra – och det som andra kan reta sig på hos oss – och varför det är så. När vi ökar förståelsen för oss själva och andra får vi också ett bättre samarbete och kan lägga energin på uppgiften som vi skall utföra. Från 2 deltagare till 10.

Kontraktet – grunden för en effektiv ledningsgrupp
Hur skall vi använda ledningsgruppen för att skapa affärsnytta? Vad skall vi prioritera vår tid på och vad skall vi bidra med? Vilket mervärde skall vi skapa för resten av organisationen? Att arbeta med syftet med ledningsgruppen är en förutsättning för att bli effektiv och skapa värde för både ägare och övriga organisation. I den här workshopen arbetar vi med att utarbeta det viktiga kontraktet som skapar förutsättningar för en framgångsrik ledningsgrupp.

Värderingar i ledningsgruppen
De flesta företag har idag en uttalad värdegrund och värderingar. Men hur applicerar vi det i ledningsgruppen? Lever vi som vi lär? Speglar ledningsgruppens förhållningssätt och beslut värderingarna? I den här workshopen matchar vi våra egna värderingar mot företagets och hur vi får hållbara beslut som får större genomslagskraft i organisationen.

Leda förändringsarbete i ledningsgruppen
I den här workshopen jobbar vi med ett riktigt case från verkligheten. Vi lär oss att undvika fallgroparna och utvecklar våra förmågor för att få genomslag i förändringen. Under workshopen får vi möjlighet att pröva olika vägar – utan risker. Förutom konkreta verktyg får du med dig nya insikter om dig själv och dina kollegor.

Imorgon är en annan dag
Hur ser er framtid ut? Har ni förmågan att anpassa er till omvärlden, digitalisering, globalisering, nya affärsmodeller och en allt snabbare förändringstakt? I den här spännande workshopen förflyttar vi oss framåt i tiden och ledningsgruppen får prova sin förmåga att tänka framtid och att implementera hållbara förändringar samtidigt som vi ökar förståelsen för varandras kapacitet och hur det påverkar gruppens resultat.

Feedback för utveckling
Hur ger vi feedback? Vi lägger mycket energi på att irritera oss på andras beteende men gör sällan något åt det. Handlar det mer om mina uppfattningar om vad som är rätt eller fel eller kan min feedback utveckla? Feedback är nyckeln i ett sunt ledarskap som utvecklar dina medarbetare. Men det är lättare sagt än gjort. Hur gör vi? Och vad är feedback? I den här workshopen lär du dig vad feedback egentligen är, hur du ger feedback och hur du tar emot och ber om feedback. Enkla verktyg kopplas till praktiska övningar. Passar för alla, såväl ledare som medarbetare.

539_500x300.jpg

Vill du veta mer om hur du utvecklar framgångsrika företag? Välkommen att kontakta Gunilla Thulin på: telefon +46 (0)73 549 99 00 eller via mail.

På Maquire jobbar vi i team 

På Maquire tror vi på samarbete och att nyttan för kunden skall vara den största drivkraften. Vi tror inte på arbetssättet där konsulterna konkurrerar med varandra och förväntas ha egen resultatbonus som drivkraft. Det gynnar verkligen inte dig som kund. Varför inte fråga din nästa rekryteringsleverantör hur de målsätter och belönar sina medarbetare.

Du får ett team av rekryteringskonsulter
På Maquire tillsätter vi ett rekryteringsteam av seniorkonsulter i varje uppdrag. Hos oss finns inga juniorer. Det skapar säkerhet, trygghet och gör din rekryteringsprocess mindre sårbar. Fler hjärnor tänker bättre än en, och den samlade erfarenheten i gruppen kostar inget extra. Varje konsult har genomfört flera hundra chefsrekryteringar. Dessutom får kandidaterna fler personer att kontakta när de vill ställa frågor. Sammansättningen av teamet beror på vilken bransch ditt företag verkar i och vilken roll det är som skall tillsättas. Vi tar också hänsyn till konsulternas tillgänglighet i förhållande till ditt önskemål om när processen skall vara klar samt när den nye ledaren skall vara på plats. 

Du har bara en kontaktperson
Som kund får du en huvudansvarig seniorkonsult som är din kontaktperson genom hela processen. På Maquire har vi inga säljare som lämnar över uppdragen till andra när det är dags för genomförande. Den konsult du träffar när ni formulerar uppdragsprofilen är med dig hela vägen i mål. Och det är samma konsult du träffar ett halvår efter anställningens start vid kvalitetsuppföljningen av rekryteringen. (Men inte allt för sällan träffas vi mycket tidigare än så för att vi lärt känna varandra så bra under processen!)

Det här låter intressant, jag vill veta mer.  Kontakta mig

Senaste inläggen från bloggen som handlar om: Rekrytering

För nya lediga jobb, nyheter och artiklar, följ oss på 

  Logo-White-21px-TM.png Facebook-95x21px.pngInstagram2-NYIGEN.png