Vår historia

Berättelsen om Maquire. Frågan är när. Exakt när en berättelse tar form och riktning. Så här i efterhand, med facit i hand, ter sig Göteborg december 2006 som tiden och platsen. Då kom vi, Karin Wallin och Eva Andersson Jensen, till ett vägskäl. Poeten Robert Frost skrev: “Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference.”

Prolog: Vi hade jobbat tjugo år i ledande befattningar i näringslivet. Och vi hade sedan år 2000 byggt upp ledarrekryteringsenheten hos branschledaren. Det gick bra för företaget och vi trivdes. Men. Branschen präglades fortfarande mycket av mystik och hysch-hysch. Kontakter framför kompetens. Och kandidater som inte behandlades som de borde. Man får aldrig glömma; För oss kan det vara en dag på jobbet, för personen i stolen mittemot kan det vara det viktigaste mötet på 10 år.

Göteborg december 2006. Gamla hjulspår. Trygga hjulspår. Men så träffade vi, för att fortsätta med filmmetaforen, Maquires producent, Jack Forsgren. Och tanken föddes.

Tänk att få fortsätta det vi påbörjat. Men renodla det. I egen regi. Att jobba med djupt kunniga och hängivna människor som delar våra övertygelser om hur man formar framgångsrika ledningsteam.

Vi är övertygade om

  • Att man ska behandla alla kandidater med lyhördhet, respekt och medmänsklighet. En lyckad rekryteringsprocess har inte bara en nöjd kund och en nöjd utvald. Utan även förstående kandidater som inte fick jobbet i fråga.
  • Att ingen bara ska placeras på en tom stol som måste fyllas. Vi rekryterar människor till sammanhang. En VD, styrelsemedlem eller annan ledare ingår alltid i en grupp. Därför ställer vi krav på våra kunder, vi vill veta mycket om den gruppen och vad som förväntas av den.
  • Att även om vi troligen har marknadens mest effektiva processer så betyder det inte så mycket om det inte vore för våra konsulter som arbetar med dem. De är noga utvalda.

Tankarna for iväg i det göteborgska decembermörkret. Och fick stadga av Ernströmgruppen och Stampen-gruppen. Vi fortsatte fundera över nyåret 2006/2007. Men så, om det hade varit en film, kom en voice-over: There’s a time for thinking and there’s a time for acting. Följt av stråkmusik. Kanske trummor i bakgrunden. Och därpå, två kvinnor som bestämmer sig, skakar hand och fäster sina namnteckningar på ett dokument.

Den 1 mars 2007 grundades Maquire. Namnet? Det anspelar på en film där två människor säger upp sig för att förverkliga sina övertygelser. I egen regi.