Att arbeta på Maquire

En dag låste vi in oss i konferensrummet med målsättningen att formulera vad vi har för gemensamma värderingar. Vilka är vi på Maquire egentligen och hur skall vi kommunicera det vi känner så starkt till andra? Vi tapetserade väggarna med ord och begrepp som vi tror på och står för, saker som vi känner igen oss i.

Om du arbetar som etablerad konsult inom chefsrekrytering eller med ledarutveckling och känner igen dig i våra värderingar så finns det stor möjlighet att vi kan trivas tillsammans. Vi är alltid intresserad av att få kontakt med professionella människor. Hör av dig i så fall!

Tydlighet
Med tydliga förväntningar leder vi arbetet enligt plan, och gör som vi har sagt. Med ärlig kommunikation och skärpa skapar vi trygghet och gör det svåra enkelt.

Respekt
I alla kontakter är vi närvarande, visar omtanke, dömer ingen och är öppna för olikheter. Vi har integritet, skapar förtroende och håller vad vi lovar. Med respekt för kollegor och kandidater väljer vi uppdrag med omsorg.

Engagemang
Vi har ett stort engagemang och vilja att lyckas, ofta över förväntan. Det uppnår vi genom glädje, nyfikenhet, fokus och stor passion för rekrytering och utveckling.