Genom att erbjuda Rekrytering, Executive Search och Interim kan vi förse våra kunder med den kompetens som passar dem bäst vid varje tillfälle. Allt för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och visioner.

Att ta in en konsult för att tillfälligt ersätta en nyckelperson eller stärka upp ett team är en flexibel lösning om man inte vill eller har möjlighet att rekrytera. Som Västsveriges ledande rekryteringsföretag har vi ett stort och brett nätverk av konsulter och kan matcha den perfekta kompetensen för ert tillfälliga behov.

Oavsett om du anlitar oss som kund eller om du söker din nästa utmaning i karriären är vår målsättning att du ska mötas av tydlighet, respekt och engagemang i alla kontakter med Jerrie och Maquire.


Det som skiljer oss från andra är inte vad vi gör utan hur vi gör det.